بولت تمام رزوه


بولت تمام رزوه  در قالب بندی مورد استفاده قرار می گیرد. بسته به ضخامت قالب بتن از ۷۰ سانتی متر الی ۴۰۰ سانتی متر در اندازه های سفارشی، طراحی و تولید می شود. بولت تمام رزوه میلگردی می باشند؛ که یک طول فلزی در تمام سطح آن رزوه تعبیه شده است. شیوه کار به اين صورت است که بولت از سوراخ ايجاد شده در قالب های بتنی عبور می کند که توسط مهره خروسکی و واشر کاس از دو طرف قالب مهار می شود.

شایان ذکر است به علت فشار زيادی که بر اثر بتن ريزی روی قالب بتن خاص ايجاد می شود بولت دو سر دنده و مهره خروسکی و واشر کاس بايد از کيفيت مواد تولیدی مرغوبی برخوردار باشند تا این فشار حاصل از بتن ریزی را بتوانند تحمل کنند.به جهت مهار جانبی قالب بتن فلزی در برابر فشار نیرو و هیدرواستاتیک بتنی، بولت تمام رزوه کاربرد دارد. هر دو متر مربع از سطح انواع قالب های بتنی یک شاخه بلت تخمین زده می شود. این نوع از بولت ها از رولینگ میلگرد ۱۶ ساخته می شوند. از نوع ۲۲ نیز در قالب بندی سازه های خاص ( قالب تونل، سیستم لارج پنل  و غیره) کاربرد فراوان دارند.

5/5 - (2 امتیاز)