جک تلسکوپی


جک تلسکوپی ،این جک ها دارای یک لوله بیرونی به قطر 6 سانتیمتر می باشد که در انتهای آن پیچ تنظیم و مهره جوش داده شده است . لوله درونی این جک ها به قطر cm 5 می باشد که سوراخهایی به منظور تنظیم ارتفاع روی آن تعبیه شده است . این جک ها در دو انتهای خود دارای دو کفشک جهت اتصال به زمین و سولجر می باشند . باربری این جک ها به مراتب بیشتر از جک شاقول کننده می باشد .

5/5 - (1 امتیاز)