جک شاقول کننده دوبازویی


جک شاقول کننده دوبازویی ،این جک ها که از دو بازوی کوچک و بزرگ تشکیل شده ، در پشت قالب های دیوار تعبیه شده و وظیفه شاقول کردن قالب ها را بر عهده دارد . هر بازوی این جک ها در دو سر دارای دو پیچ تنظیم به صورت چپگرد و راستگرد می باشد که قابلیت تنظیم ارتفاع جک را به صورت دلخواه جهت شاقول کردن فراهم می کند . جک ها دارای سه کفشک ( یکی جهت اتصال به زمین و دو عدد جهت اتصال به سولجر ) در سه سر بازوها می باشد .

5/5 - (1 امتیاز)