4.5/5 - (4 امتیاز)

داربست ماتریس یکی از پیشرفته ترین انواع داربست ها می باشد که در اجرای دال ها و تیرهای سنگین و همچنین نماسازی تا ارتفاع یکصد متر قابل استفاده می باشد.

داربست ماتریس نما


با افزودن پوشش کف ، نردبان ، پله ، دریچه تردد ، و جانپناه ، داربست ماتریس به یک داربست ایده ال برای نماسازی تبدیل می شود. این داربست با ایجاد ایمکنی کامل و راحتی در عبور و مرور ، شرایط مناسبی را برای فعالیت کارگران فراهم می سازد.