4.8/5 - (6 امتیاز)

داربست مثلثی مدولار که از آن بنام داربست پل نیز یاد می شود ، از به هم پیوستن فریم های مثلثی به وجود می آید. این فریم ها به راحتی و بدون نیاز به ابزار خاص و نیروی متخصص روی هم نصب شده و یک سیستم داربست سبک و پایدار ایجاد می نماید.داربست مثلثی به دلیل سبکی وزن فریم های آن و آسانی نصب و ظرفیت باربری زیاد ، کاربرد بسیار وسیعی در اجرا قالب بندی سازه های بتنی دارد.