قالب تیر پیش ساخته


قالب تیر پیش ساخته ،تیرها دارای مقاطع مختلفی از جمله T شکل ، I شکل ، تخت و … می باشند که تمام این قالب ها با بالاترین کیفیت توسط این شرکت تولید می گردد .
در صورت نیاز به سیستم بخاردهی جهت عمل آوری زودتر بتن ، این سیستم در طرح های مختلف و با مکانیزم های متفاوت توسط این شرکت به قالب اضافه خواهد شد . همچنین شما می توانید با ارسال نقشه تیر مورد نظر به واحد فنی گروه فنی مهندسی میلینیوم براورد ریالی و زمان ساخت را در اختیار داشته باشید

 

5/5 - (1 امتیاز)