قالب لارج پنل


قالب لارج پنل: این سیستم شبیه سیستم تونل فرم بوده با این تفاوت که در آن فقط دیوارها بتن ریزی می شود. در این سیستم تمامی دیوارهای داخلی و خارجی به طور هم زمان در یک مرحله بتن ریزی شده  و کل سازه حالت یکپارچه دارد و باعث می شود سازه تحمل تنش های بیشتری را در مقابل بارهای جانبی داشته و بعنوان یکی از سیستم های ساختمانی مطلوب محسوب می گردد. پس از اجرای دیواره های یک طبقه ، پیمانکار اجرای سقف را بنا به صلاح خود  از روش های مدولار ، سقف سبک و… انجام می دهد.در این سیستم قالب ها برای هر یک از دیوارهای ساختمانی به صورت یکپارچه ساخته می شوند.

5/5 - (1 امتیاز)