قالب موج شکن


قالب موج شکن در ساخت سازه هایی استفاده می شود که می بایست محدوده حفاظت شدهای برای سواحل کشتی ها ایجاد نمایند تا کشتی ها به راحتی دربندر کار پهلوگیری، بارگیری و تخلیه بار را انجام دهند و سازه های ساحلی را حفاظت نماید .علاوه بر آن موج شکن می تواند وسیله حفاظتی جهت جلوگیری از انتقال رسوبات در مناطق ساحلی باشد.گروه فنی مهندسی میلینیوم با سابقه درخشان در تولید انواع  قالب تتراپادقالب ایکس بلاک امادگی ساخت انواع این نوع قالب را دارا می باشد.

"ساخت

عوامل موثر در انتخاب موج شکن


  • دسترسی مصالح مورد نیاز در ساخت
  •  شرایط بستر و ساحل
  • عمق آب در محل احداث
  • کاربری موج شکن در بندر
  • شرایط جوی و محیطی منطقه
  • ماشین آلات موجود برای ساخت موج شکن

انواع اصلی موج شکن


  • توده ای خود دارای انواعی نظیر : سنگ طبیعی ، بلوک های بتنی و ترکیبی از سنگ و بلوک بتنی ( تترا پاد ، کوادری پاد ، تریبار و … )
  •  نوع دیواره ای نیز مشتمل بر مواردی نظیر دیوار بلوک بتنی وزنی ، صندوقه های بتنی و سلول های شیت پایلی پر شده از سنگ و …
4.5/5 - (4 امتیاز)