4.9/5 - (8 امتیاز)

گروه فنی و مهندسی میلینیوم برای سازه های مدور و منحنی شکل ، قالب های مدولار کمانی را پیش بینی نموده است. این قالب ها در ابعاد و اندازه های مختلف تولید می شوند و قابلیت اتصال به سایر قالب های مدولار را دارا می باشند. انحنای قالب ، با استفاده از لوله های نورد شده به عنوان پشت بند ، ایجاد می گردد. شکل رویه قالب کمانی مدولار تابع لوله پشت بند آن می باشد به طوری که فقط با تعویض لوله پشت بند می توان انحنای قالب را تغییر داد. در این قالب ها تسمه های افقی حذف شده اند تا رویه قالب بتواند حول محور قائم خود خم شود. اتصال پانل های قالب کمانی به لوله پشت بند به وسیله گیره متوسط انجام می شود.