برای اجرای گوشه ها و کنج های یک سازه بتنی با زوایای مختلف در مؤلفه افقی یا قائم نیازمند استفاده از قالب کنج هستیم. قالب های کنج از لحاظ سازه ای مانند قالب های مدولار عمل می کنند و قابلیت های اشاره شده در مورد قالبهای مدولار را دارند. این کنج ها به دو دسته کنج های خارجی ( ستون، قسمت بیرونی تیر و… ) و کنج های داخلی ( دیوار برشی، اتصال تیر به دال و… ) تقسیم می گردند. بدیهی است با توجه به نیاز پروژه کنج ها با ابعاد و زوایای مختلف به صورت سفارشی تولید خواهد شد.

 


ابعاد قالب کنج وزن / کیلوگرم آلیاژ مصرفی ضخامت ورق پوسته ابعاد تسمه پانچ شده
قالب کنج بیرونی 150X10X10 13/7 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب کنج بیرونی 150X10X5 12 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب کنج بیرونی 150X5X5 9 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب کنج بیرونی 100X10X10 9 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب کنج بیرونی 100X10X5 7/5 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب کنج بیرونی 100X5X5 6 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب کنج داخلی  150X10X10 12/9 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
قالب کنج داخلی  100X10X10 9 ST-37 فولاد مبارکه 3 mm 47X5 mm
4.8/5 - (5 امتیاز)