مفصل نیوجرسی ( اتصال حفاظ بتنی )دارای سه تکه مجزا می باشد که شامل یک قطعه نری و دومادگی می باشد.مفصل نیوجرسی با توجه به اهمیت جان انسان ها و جهت جلوگیری از حوادث  جاده ای از فولاد با آلیاژ و استاندارد خاص تولید می شود. مفصل نیوجرسی از ۲۱ نوع آلیاژ در فرایند ریخته گری تولید می شود .همچنین این قطعه باید با استاندارد GS20MN5 همخوانی داشته باشد .

قطعات بتنی تولید شده بوسیله قالب نیوجرسی توسط مفصل نیوجرسی به یکدیگر متصل می شوند.

تولید مفصل نیوجرسی استاندارد

5/5 - (4 امتیاز)