4.3/5 - (3 امتیاز)

مهره بولت واشردار به صورت یکپارچه ریخته گری می شود. در نتیجه تعداد قطعات مورد استفاده در قالب بندی کاهش یافته ، کارایی و سرعت اکیپ قالب بندی افزایش می یابد.