ساخت قالب نیوجرسی مفصلی
قالب نیوجرسی مفصلی
10 بهمن 1400
دیوار های پیش ساخته بتنی
قالب دیوار پیش ساخته
15 بهمن 1395
  • وظیفهگروه فنی مهندسی میلینیوم تولید کننده انواع قالب لاینینگ تونلی