جک سقفی و انواع آن
جک سقفی و انواع مختلف آن
21 دی 1400
تولید قالب بتن
قالب بتن
8 اسفند 1400

تاریخچه قالب تونل فرم


تاریخچه قالب تونل فرم سیستم ساخت سازه بتنی به روش ، از حدود 40 سال پیش مورد استفاده انبوه سازان درجهان بوده است و تاکنون مورد بازنگریهای فنی از سوی سازندگان قالب قرارگرفته. بطوریکه آخرین نوآوری در این سیستم در اواخر سال 2007 توسط شرکت Mesa ترکیه به ثبت رسیده است. این سیستم یکی از بهترین روشهای ساخت و ساز صنعتی است.از ابتدا در کشورهایی که با مشکل زلزله روبرو بودند مورد توجه قرار گرفت ،همچنین در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، ترکیه، مالزی و … بویژه جهت احداث ساختمانهای بلند مرتبه، استفاده از این روش بسیار متداول می باشد.

روش قالب تونل فرم یا تونلی، مانند دیگر روش های ساخت صنعتی، در چهارمعیار کاهش زمان، کاهش هزینه، ارتقاء کیفیت و امنیت کارکنان توجیه پذیر می باشد. با همکاری شرکت سرمایه گذاری مسکن و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اطلاعات فنی مربوط به فناوری ساخت قالب تونلی در اختیار مرکز قرار گرفت .و با ارزیابی دقیق صورت گرفته توسط آن، سیستم قالب تونلی جزء 15 فناوری نوین و برترمورد تایید و معرفی قرار گرفت. سازه ساختمانهای با سیستم تونلی، از دیدگاه عملکرد لرزهای اشکال عمدهای ندارد و تجربه زلزله های گذشته رفتار مناسب این سیستم سازهای را در مقایسه با سیستمهای دیگر ثابت کرده است.

در این سیستم جهت قالب بندی و قالب برداری سریعتر و بهتر؛ رامکا در راستای دیوار ها اجرا می شود. رامکا عبارتست از قالبهای نواری به ارتفاع 10 سانتیمتر که جهت قالب گذاری و قالب برداری سریعتر و آسانتر قالب تونلی در مسیر حاشیه پایینی دیوار و قبل از ان گذاشته؛ بتن ریزی و قالب برداری میگردد. بدین صورت که ابتدا آرماتور های انتظار دیوار اجرا شده سپس قالب های رامکا در امتداد مسیر دیوار ها بسته شده و پس از بتن ریزی و قالب برداری رامکا؛ آرماتور بندی دیوار ها در امتداد میلگردهای انتظار ادامه می یابد.

بتن ریزی هر طبقه با رامکای طبقه فوقانی بصورت یکپارچه اجرا میشود ( تعبیه قوطیهای برق برای نصب کلید و پریز و لوله کشیهای مربوطه نیز از مراحل پیش از قالب بندی دیوار هاست. در این روش اسلیوهای تاسیسات مکانیکی و محل داکتها در سقف و دیوار اجرا می شود و عبور لوله های مربوطه از بارشوهایی که پیش از بتن ریزی در آنها تعبیه شده؛ انجام می شود. پس از آن قالب ها توسط جرثقیل و نیروی انسانی مربوطه به محل انتقال یافته و در مکان دقیق ) توسط تیم نقشه برداری( قرار می گیرد.

سپس بوسیله جک های زیرین قالبها در محل تثبیت شده و خیز منفی به سمت باال در قالب های سقف ایجاد می شود. تثبیت فاصله قالب های دیوار با استفاده از spacer و Bolt-Tie انجام می شود. پس از این مرحله آرماتوربندی سقف؛ اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی اجرا می شود.

در نهایت بتن ریزی یکپارچه دیوار و سقف انجام شده و پس از طی زمان الزم قالب برداری انجام می پذیرد. الزم به ذکر است برای تسهیل در جابجائی قالب و قالب برداری از یک Platform( سکو( در جلوی قالب طبقات استفاده می شود. در این روش معموال از پله های پیش ساخته بتنی استفاده می شود که بوسیله نبشی های سرتاسری به پلیت های انتظار از قبل تعبیه شده در جعبه پله، متصل می گردد. اجرای دیوار های داخلی در اینگونه ساختمان ها به روش های نیمه پیش ساخته انجام می گیرد که ضمن افزایش سرعت و کیفیت؛ سبکی و اتصال مناسب را نیزبه همراه دارد.

5/5 - (1 امتیاز)