21 دی 1400

قالب بندی ستون بتنی

قالب بندی ستون قالب بندی ستون با مقطع مربع یا مستطیل از ترکیبات مختلف قالب های مدولار ، کنج های بیرونی و یا نبشی های پانچ شده استفاده می گردد . کنج های بیرونی دارای پخ بوده ، که در گوشه […]
21 دی 1400

قالب بندی تیر بتنی

در قالب بندی تیر بتنی از قالب ها و کنج ها ی مدولار استفاده می گردد . در محل اتصال قالب تیر به قالب ستون و در تیرهای دارای ماهیچه از قالب خاص بهره می گیرند . برای نگه داشتن قالب […]
21 دی 1400

جک سقفی و انواع مختلف آن

جک سقفی و انواع مختلف آن: جهت شمع زنی در قالب بندی سقف های بتنی یا تیر بتنی از جک سقفی استفاده می شود .ت این جک ها مناسب ترین و اقتصادی ترین وسیله برای اجرای دال های سبک ( سقف […]