قالب بندی تیر و ستون
قالب بندی تیر بتنی
21 دی 1400

قالب بندی ستون

قالب بندی ستون با مقطع مربع یا مستطیل از ترکیبات مختلف قالب های مدولار ، کنج های بیرونی و یا نبشی های پانچ شده استفاده می گردد . کنج های بیرونی دارای پخ بوده ، که در گوشه ی مقاطع ستون ها پخی ایجاد می کند ( که پس از قالب برداری نمایان است ( اما اگر بخشی از نبشی پانچ شده در گوشه ستون ها استفاده گردد گوشه های ستون پس از قالب برداری تیز خواهد بود . در اتصالات قالب ها ، کنج ها و نبشی ها از گوه ی نر و ماده استفاده می شود .

 

روش دیگر ، استفاده از قالب های خاص یکپارچه در ستون های بتنی است که در این روش ، قالب ها با توجه به شکل ستون و ارتفاع بتن ریزی در هر مرحله ساخته و اجرا می شود . روش مذکرو باعث نصب سریع قالب ها شده و همچنین با توجه به یکپارچگی قالب ها ، کیفیت آن ها نسبت به سایر قالب های مشابه دیگر بهتر می باشد . لازم به ذکر است که این قالب ها جزء پانل های خاص بوده و در عضوها و سازه های دیگر قابل استفاده نمی باشد ، که این مورد افزایش هزینه های پروژه را به دنبال دارد . همچنین سنگین بودن قالب ها و نیاز مبرم به جرثقیل برای جابجایی پانل های قالب ، ممکن است پروژه را با مشکلاتی همراه سازد .

 قالب ستون قابل گسترش

این قالب ها را می توان به طور یکپارچه توسط جرثقیل جابهجا نمود . مقاومت « قالب ستون قابل گسترش » باری بتن تازه به فشار 8 میلی متر طراحی و ساخته شده است . ابعاد مقطع قالب ستون از 20× 20 سانتی متر تا 60 × 60 سانتی متر با گام های 5 سانتی متر افزایش یافته و مقاطع مربع یا مسطیل را قالب بندی می کند . این قالب ها پس از جمع شدن ، فضای کمتری را اشغال می کند .

قالب ستون های مدور

قالب ستون های مدور با توجه به قطر ستون و ارتفاع آن طراحی و ساخته شده ، و برای ستون ها با قطرهای دیگر قابل فلزی ستون های گرد دارای سطحی صاف و کمترین درز و شیار می باشند . این قالب ها دارای مرزهای اتصال افقی و عمودی می باشند که باز کردن قالب پس از هر مرحله بتن ریزی را امکان پذیر می سازد اتصال عمودی دو قالب نیم دایره توط گوه صورت می گیرد و اتصال افقی دو قالب گرد که بر روی یکدیگر قار می گیرند توسط پیچ و مهره و انجام می گیرد . معمولاً قالب ستون های دایره ای با قطرهای 30 الی 150 سانتیمتر و طول های 100 و 150 سانتی متر ساخته می شوند . در صورت نیاز به سر ستون قارچی ، قالب سر ستون قارچی بر روی قالب ستون گرد نصب می شود .

قالب ستون های چند ضلعی

قالب ستون های چند ضلعی برای ستون های چند ضلعی طراحی و ساخته شده و در طراحی این قالب ها ، سعی بر آن است تا از پانل های مدو لار استفاده شود . کنج های این قالب ها ( قالب های چند ضلعی ) از نوع کنج های خاص می باشند .

قالب ستون های گرد یکپارچه

قالب ستون های گرد به صورت یکپارچه هم طراحی و ساخته می شوند . قالب های نام برده پس از آن که به وسیله ی جرثقیل در جای خود استقرار یافتند توسط اتصالاتی که دارند به صورت مقطع دایره کامل در می آیند.

قالب ستون با سر ستون

در برخی از پروژه ها که سقف آنها از نوع دال  می باشد باری کاهش ستون ها و نیز افزایش میزان بار بری در بالی ستون ها ، سر ستون طراحی و ساخته می شود .

 

 قالب های پیشرفته ستون

1 – قالب راپید ( RAPID )

قالب راپید یک نوع قالب بندی ستونی آلومینیومی است که برای ایجاد سطح صاف بتن کاربرد دارد و دارای اتصالات منحصر به فردی می باشد . قابلیت تحمل فشار مجاز بتن این قالب بسیار خوب و تا 120 Kn/m^2 می باشد . مقاطع مربع و مستطیلی این قالب بدون محدودیت تا 60 × 60 سانتی متر قالب تنظیم است . قاب های این قالب دارای پوشش رنگ پودری است که به راحتی تمیز می شوند . همچنین بر پا کردن اصولی این قالب بدون کمک جرثقیل انجام می شوند .در بالای قالب پایه بتن ریزی از پیش آماده دیده می شود که قابل تنظیم برای هر مقطع ستونی می باشد .

2 – قالب کواترو ( QUARTTRO )

کواترو یک قاب قالب بندی سریع الحداث ستون می باشد که می توان 4 واحد آن را پیوسته در یک نوبت توسط جرثقیل بالا برد . حداکثر قابلیت تحمل فشار مجاز بتن این قالب تا 80 kn/m^2 می باشد . این قالب ها برای مقاطع ستون مربع و مستطیل شکل تا حداکثر 60×60 سانتی متر در گام های 5 سانتی متر قابل استفاده است . بهترین نمای صاف بتن به دلیل بهره گیری از تخته چند لایی به ضخامت 21 میلی متر که در پشت این قالب ها نصب می شود ، به دست می آید . به دلیل آن که قاب های ستونی آن ، قابل تا شدن است ، در حین حمل هر 4 قاب فقط ارتفاع 60 سانتی متر را اشغال می کند . در بالای قالب پایه بتن ریزی از پیش آماده مشاهده می شود که قابل تنظیم با هر مقطع ستونی می باشد .

3 – قالب ستون گرد فولادی SRS :

قالب مذکور ، یک قالب ستونی مدور فولادی است که بهترین نمای ظاهری بتن را فراهم می کند . این قالب قابل استفاده در مقاطع ستونی با گام 5 سانتیمتری تا قطر 70 سانتیمتر می باشد . قابلیت تحمل فشار مجازبتن تازه این قالب ها زیاد و به KN/m^2 150 می رسد . بهترین نمای ظاهری بتن را با استفاده از فولاد مخصوص و زنگ پودری ویژه با کیفیت عالی ارایه کار کردن با آن روی پایه بتن ریزی در هر مقطع ستونی ایمن و راحت می باشد .

 

 

5/5 - (2 امتیاز)