21 دی 1400

قالب بندی ستون بتنی

قالب بندی ستون قالب بندی ستون با مقطع مربع یا مستطیل از ترکیبات مختلف قالب های مدولار ، کنج های بیرونی و یا نبشی های پانچ شده استفاده می گردد . کنج های بیرونی دارای پخ بوده ، که در گوشه […]
21 دی 1400

قالب بندی تیر بتنی

در قالب بندی تیر بتنی از قالب ها و کنج ها ی مدولار استفاده می گردد . در محل اتصال قالب تیر به قالب ستون و در تیرهای دارای ماهیچه از قالب خاص بهره می گیرند . برای نگه داشتن قالب […]
8 اسفند 1400

قالب بتن

قالب بتن قالب بتن ؛ جهت ساخت يك سازه بتن مسلح، بايد بتن تازه در قالب بتن فلزی یا انواع دیگر قالب بتن ریخته شود، تا بعد از پر كردن تمام حجم قالب ها و گیرش بتن به شكل لازم درآيد. […]