1 اردیبهشت 1402

اجزا قالب لغزنده ( قالب لغزان ) و کارکرد آن

اجزا قالب لغزنده ( قالب لغزان ) و کارکرد آن قالب لغزنده یا لغزان شامل اجزاء زیر میباشند ۱ – رویه قالب ۲ – پشت بندهای افقی ٣ – يوكها ۴ – عرشه یا سکوهای کار یکی یا چند تا ۵ […]